Bez obalu, Hradec Králové

https://www.bezobaluhk.cz/

Chceme šířit pro nás důležitou myšlenku: Jak a do jaké míry můžeme změnit "jednorázový" způsob života alespoň u sebe a našeho nejbližšího okolí.