O projektu

V sekci Vzdělávání vás budeme previdelně informovat o plánovaných akcích, seminářích nebo webinářích, kterých se můžete účastnit. Cílem vzdělávání je maximálně informovat o účincích moringy a jejím vlivu na zdraví. Budeme také pravidelně poskytovat kazuistiku z oblasti výživy a zdraví.